Lokalita

 

 

 

Celé chřibské polesí bylo od pradávna protkáno sítí cest vedoucích od hradu k hradu a dostaly proto název „hradské“. Dnes tato cesta spojuje obec Modrá se Zdounkami a před více než tisíci lety vedla dále na Konici, Moravskou Třebovou až k u Praze. Kolem silnice jsou četné památky, mezi které patří zejména Králův stůl. Tyto hradské cesty křížily další cesta, vedoucí po hřebenu Chřibů a navazovaly na cestu jantarovu, vedoucí až k pobřeží Baltu. Na těchto cestách bylo vybudováno obrané pásmo před nájezdy hunských i tatarských hord. Svědčí o tom archeologické nálezy a řada opevněných hradisek, dnes zříceniny hradů Cimburk, Střílky a dalších.

Denní i noční hlídky u těchto ohňů nespadaly do robotních povinností a byly placeny. V okolí Cetechovic byl nalezen i dobrý mramor – vápenec rudočervené a zelenavěšedé barvy. Byl použit v 17. a 18. století při vnitřních pracech v kostelích a zámcích v Kroměříži, Olomouci, Velehradě, Brně a Vídni.

 

Králův stůl

 

Asi 4 kilometry od obce Modrá se nachází tajuplný plochý kámen, z velmi tvrdého velkozrného pískovce. Dříve byl Králův stůl širší, ale při stavbě silnice byl kus kamene vylomen.
V listině krále Přemysla Otakara I. Z roku 1228 určené velehradskému klášteru určuje hranici panství kláštera slovy : Ad occidentem lapis, qui dicitur Kralau
Což v překladu znamená : „ Na západ, až po kámen, který sluje Králův stůl“.